Passivhus och Energidesign

Vi beräknar, skriver förfrågningsunderlag och implementerar i byggprocessen för byggnader, konstruktioner och installationer med avseende på:

 • energiprestanda

 • värmeeffekter

 • köldbryggor

 • isolertjocklekar

 • lufttäthet

 • värmeåtervinning ur frånluft

 • värmeåtervinning ur avloppsvatten

 • solfångare

 • solceller

Vi har mångårig erfarenhet, och har bidraget till flertalet energieffektiva hus:

 • 300 passivhusbostäder
 • två passivhus skolor
 • ett passivhus äldreboende
 • en passivhus vårdlokal
 • en plusenergi-villa
 • ett plusenergi-flerbostadshus
 • ett plusenergi vårdbyggnad
 • två plusenergi kontorshus

Vi är Sveriges ledande konsultföretag på energidesign av plusenergihus, nollenergihus, passivhus och lågenergihus. Våra kunder finns framför allt inom allmännyttiga bostadsföretag, kommunala och statliga fastighetsbolag och hos totalentreprenörer.

För ett antal år sedan skrev vi en energibesiktningshandbok. Denna har blivit populär, och sålts i över 5000 exemplar. Läs mer om ”Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler” och på SIS hemsida.