Passivhus & Energidesign i Skåne

Vi optimerar konstruktioner och installationer i byggnader med avseende på:

 • energieffekter
 • energianvändning
 • inomhustemperaturer
 • köldbryggor
 • isolertjocklekar
 • lufttäthet
 • ventilationsflöde
 • värmeåtervinning ur frånluft
 • värmeåtervinning ur avloppsvatten

Självklart beaktar vi samtidigt estetik och produktions- och drifsekonomi​​

​Passivhusteknik

Vi är Sveriges ledande konsultföretag på energidesign av passivhus och lågenergihus i Skåne, Halland och Bohuslän. För att erhålla ett passivhus behöver transmissions-, luftläckage och ventilationsförlusterna begränsas.

Vi har lång erfarenhet av detta, samt ser även till att våra passivhus blir fuktsäkra. I och med att passivhus är välisolerade, reduceras värmetransporten i konstruktioner varför uttorkning sker långsammare i kombination med att fukt skall transporteras längre sträcka.

Våra kunder finns framförallt inom allmännyttiga bostadsföretag, kommunala och statliga fastighetsbolag, i Skåne, då dessa fastighetsägare erhåller passivhusteknikens ekonomiska och kvalitetshöjande fördelar i deras långsiktiga förvaltningar.

Sedan starten 2004 har vi bl.a. medverkat i uppförandet av:

 • ​300 passivhusteknikbostäder

 • två passivhusskolor

 • ett passivhusäldreboende

 • en passivhusvårdlokal

​Energianalys

Vi utför energianalyser i befintligt fastighetsbestånd, t.ex:

 • analys av debiterade/uppmätta el-/värmemängder
 • insamling & analys av relaterade fastighetsdata
 • utvärdering av fastighetsbeståndet
 • energibesiktning
 • framtagning av energi- & kostnadseffektiva åtgärder

Energibesiktningshandbok

Vår handbok för energibesiktningar är populär.

Läs mer om "Energibesiktning av byggnader - flerbostadshus och lokaler" här och på www.sis.se​

Hur kan vi hjälpa er?​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Om oss

​Prime project AB

Järnåkravägen 3
222 25 Lund 

kontakta oss

Tel: 046-18 95 80

Org nr: 5566616602​

primeproject AB
Järnåkavägen 3
22225 Lund
Tlf.: 046189580
Org nr: 5566616602
karin.adalberth@primeproject.se