Plusenergihus

Våra allra mest kvalificerade projekt handlar om plusenergihus i Skåne. Med plusenergihus avses att ett hus producerar mer energi till uppvärmning, varmvatten och el än vad det gör av med under ett år. Plusenergihuset innehåller flera energieffektiva komponenter såsom högisolerade konstruktioner, god lufttäthet och värmeåtervinning ur frånluft respektive avloppsvatten i kombination med energieffektiva vitvaror, belysning, fläktar etc. Produktionen av energi kan exempelvis ske med hjälp av solceller, solfångare och/eller vindkraftverk.

Prime project medverkar vid nyproduktionen av ett flerbostadshus till Halmstads Fastighets AB, ett rättspsykiatriskt centrum till Region Skåne och en villa i Åkarp mellan Lund och Malmö.

Villan i Åkarp var Sveriges första plusenergihus, och invigdes år 2009.

Rättspsykiatriska centrum RPC

Rättpsykiatriskt centrum, RPC i Trelleborg, projekteras och byggs som ett så kallat plusenergihus. Hela energibehovet kommer att täckas av lokalt producerad energi från geotermi/grundvatten, ett eget vindkraftverk om 25 kilowatt och 1250 m2 solceller som ger el både till drift och till verksamhet och 130 m2 solfångare som ska leverera värme för att täcka varmvattenbehovet under sommarhalvåret.

Byggnaden förses med energieffektiva tekniker såsom välisolerade konstruktioner, energieffektiva fönster, hög värmeåtervinning ur ventilationen, god lufttäthet, energieffektiva vitvaror, fläktar och pumpar, LED-belysning etc.

Plusenergihuset ger tillsammans med den effektiva energianvändningen och den förnybara energin, som täcker hela energibehovet för driften av fastigheten, en besparing på 1,3 miljoner kronor årligen.

Energibesiktningshandbok

Vår handbok för energibesiktningar är populär. Läs mer om ”Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler” här och på www.sis.se