​Energibesiktningshandbok

Vi har tillsammans med SP skrivit handboken "Energibesiktning av byggnader - flerbostadshus och lokaler". Den är framtagen med syfte att vägleda experter i hur en energibesiktning ska genomföras. Boken går bla. igenom

  • framtagning av faktaunderlag om byggnaden
  • bearbetning av underlag
  • själva energibesiktningen
  • kostnadsbedömning av energieffektiva åtgärder
  • energiberäkning av byggnader

​​

Bakgrund

I oktober 2006 trädde Lag om energideklaration för byggnader (2006:985) i kraft med syfte att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Detta innebär bl.a. att byggnader ska energideklareras, många redan innan utgången av 2008. En energideklaration och besiktning ska genomföras av en energiexpert med särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader.

2000 sålda ex! Beställ nu!​

​beställ vår bok

​se innehållsförteckning

Om oss

​Prime project AB

Järnåkravägen 3
222 25 Lund 

kontakta oss

Tel: 046-18 95 80

Org nr: 5566616602​

primeproject AB
Järnåkavägen 3
22225 Lund
Tlf.: 046189580
Org nr: 5566616602
karin.adalberth@primeproject.se