Kontakt

Prime project AB finns i centrala Lund på

Järnåkravägen 3
222 25 Lund

Karin Adalberth 0703-58 62 32
E-mail: karin.adalberth@primeproject.se

Martin Rydenlund 0707-23 13 10
E-mail: martin@primeproject.se

Jonas Andermyr 0707-27 11 67
E-mail: jonas@primeproject.se