Energi

Passivhus & Energidesign i Skåne

Vi optimerar konstruktioner och installationer i byggnader med avseende på:

 • energieffekter
 • energianvändning
 • inomhustemperaturer
 • köldbryggor
 • isolertjocklekar
 • lufttäthet
 • ventilationsflöde
 • värmeåtervinning ur frånluft
 • värmeåtervinning ur avloppsvatten

Självklart beaktar vi samtidigt estetik och produktions- och driftsekonomi.

Passivhusteknik

Vi är Sveriges ledande konsultföretag på energidesign av passivhus och lågenergihus i Skåne, Halland och Bohuslän. För att erhålla ett passivhus behöver transmissions-, luftläckage och ventilationsförlusterna begränsas.

Vi har lång erfarenhet av detta, samt ser även till att våra passivhus blir fuktsäkra. I och med att passivhus är välisolerade, reduceras värmetransporten i konstruktioner varför uttorkning sker långsammare i kombination med att fukt skall transporteras längre sträcka.

Våra kunder finns framförallt inom allmännyttiga bostadsföretag, kommunala och statliga fastighetsbolag, i Skåne, då dessa fastighetsägare erhåller passivhusteknikens ekonomiska och kvalitetshöjande fördelar i deras långsiktiga förvaltningar.

Sedan starten 2004 har vi bl.a. medverkat i uppförandet av: 

 • 300 passivhusteknikbostäder
 • två passivhusskolor
 • ett passivhusäldreboende
 • en passivhusvårdlokal

Energianalys

Vi utför energianalyser i befintligt fastighetsbestånd, t.ex:

 • analys av debiterade/uppmätta el-/värmemängder
 • insamling & analys av relaterade fastighetsdata
 • utvärdering av fastighetsbeståndet
 • energibesiktning
 • framtagning av energi- & kostnadseffektiva åtgärder

Energibesiktningshandbok

Vår handbok för energibesiktningar är populär.

Läs mer om ”Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler” här och på www.sis.se

 

Hur kan vi hjälpa er?