Fuktsakkunnig och fuktsäkerhet

Som fuktsakkunnig anlitas vi av byggherrar och entreprenörer för att bistå dessa med strategier, krav, rådgivning och utförande av fuktsäkert byggande från programhandling via projekteringsskedet och produktionsskedet till idrifttagning.

Vi anlitas även av arkitekter och byggprojektörer för att bistå med rådgivning och lösningar för fuktsäkra konstruktioner, samt utför fuktsäkerhetsprojektering inklusive riskanalys av konstruktioner. I nästa steg i byggprocessen, d.v.s. byggproduktionen, anlitas vi av byggentreprenörer för rådgivning, uttorkningsberäkningar, arbetsberedningar och uppföljningar på byggarbetsplatsen. Ju tidigare i byggprocessen vi anlitas, ju bättre förutsättningar ges att erhålla fuktsäkra högkvalitativa byggnader med god inomhusmiljö.

Vår expertis

Prime projects medarbetare Karin Adalberth är diplomerad Fuktsakkunnig, en utbildning och certifiering som ges av FuktCentrum i LTH och SP.

Vi på prime project har över 25 års erfarenhet av byggnadsfysikaliska problemställningar. Med hjälp av kvalificerade beräkningsprogram, erfarenheter och kunskaper prognostiserar vi byggnadsfysikaliska förlopp i byggnader.