Fukt

Fuktsakkunnig i Skåne

Som fuktsakkunnig anlitas vi av både offentliga och privata byggherrar i Skåne för att bistå dessa med strategier, krav, rådgivning och utförande av fuktsäkert byggande från programhandling via projekteringsskedet och produktionsskedet till idrifttagning.

Vi anlitas även av arkitekter och byggprojektörer för att bistå med rådgivning och lösningar för fuktsäkra konstruktioner, samt utför fuktsäkerhetsprojektering inklusive riskanalys av konstruktioner i Skåne. I nästa steg i byggprocessen, d.v.s. byggproduktionen, anlitas vi av byggentreprenörer för rådgivning, arbetsberedningar och uppföljningar på byggarbetsplatsen. Ju tidigare i byggprocessen vi anlitas, ju bättre förutsättningar ges att erhålla fuktsäkra högkvalitativa byggnader med god inomhusmiljö.

Prime projects medarbetare Karin Adalberth är diplomerad Fuktsakkunnig, en utbildning och certifiering som ges av FuktCentrum i LTH och SP.

Byggnadsfysik

Vi utför och granskar projekteringshandlingar med avseende på värme, luft och fukt. Kunder finns både inom privata och offentliga byggherrar, arkitekter, byggkonstruktörer och byggentreprenörer.

Byggnadsfysik är en viktig parameter inom nutidens ny- och ombyggnadsprojekt. Med kunskap och användande av byggnadsfysikalisk metodik erhålls byggnader som är bygg- och installationstekniskt välmående som ger sund inomhusmiljö. Med andra ord erhålls hög kvalitet.

Vi på prime project har över 20 års erfarenhet av byggnadsfysikaliska problemställningar. Med hjälp av kvalificerade beräkningsprogram, erfarenheter och kunskaper prognostiserar vi byggnadsfysikaliska förlopp i byggnader.