Miljöcertifieringssystem

Vi arbetar med certifiering och verifiering av byggnader enligt följande system:
– SGBC:s Miljöbyggnad
– SGBC:s Miljöbyggnad i drift
– Svanen
– Breeam

SGBC:s system

är ett nationellt certifieringssystem, som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis. Systemet leder till ökad kvalitet vid ny- och ombyggnation. En byggnad kan uppnå betyg brons, silver eller guld.

I dessa system finns indikatorer och kriterier som ska följas, och vi genomför beräkningar i dessa system såsom energiberäkning, värmeeffektbehov, solvärmelast, dagsljusberäkning, fuktsäkerhetsprojektering, termiskt klimat vinter/sommar och klimatpåverkan.

Prime project medverkar och har medverkat i flertalet ny- och ombyggnader. Totalt har över 50 Miljöbyggnadscertifieringar genomförts.